Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Baggrund og slægt

Jens Søndergaard blev født på Mors i 1895, men da han var fem flyttede familien til Thy. Det var he,r han voksede op.

Faderen var selvstændig med en lille forretning. Han ernærede sig som skiltemaler, marskandiser og cykelhandler. Det tyder ikke på, at han har haft det helt store forretningstalent, men han fik skabt en cykel, Hurup-cyklen, og han var dygtig i sin smedje.
Desuden elskede han at købe stort ind, hvilket hans efterfølger nød godt af i mange år efter hans død.
Han efterlod sig bl.a. 500 cykelstyr. Dem fik Søndergaard meget ud af at fortælle om. Det var jo nærmest hans fædrene arv.

Søndergaards skolegang og uddannelse bestod af lidt "spredt fægtning". Kunstkritikeren Gertrud Købke Sutton, der har skrevet en bog om Jens Søndergaard, mener at han muligvis har været ordblind. Det ses tydeligt af hans breve, at han har haft skrivevanskeligheder. Men dette har ikke hindret ham i at udtrykke sig i breve og digte.

Omkring 1910 kom Jens i malerlære i Vestervig. Familien insisterede på en håndværkerudddannelse, drengen kunne "falde tilbage på" om ikke det kunstneriske talent rakte. Llæreforholdet her blev afbrudt. Han fuldførte istedet hos farbroderen Jeppe Søndergaard i Hurup.
Jens Søndergaard godt kunne lide at gå rundt og drille, skrue møtrikkerne ekstra godt fast på vognhjulene, så de var svære at løsne igen o.l.


Via sin håndværkeruddannelse fik Jens Søndergaard viden og kendskab til farver. Det var heller ikke ualmindeligt, at kunstnerne startede med at lære malerhåndværket.

Jens Søndergaard vidste meget tidligt at han vil være maler. Han beskriver selv senere, hvordan han cykler rundt på egnen i al slags vejr med sit malergrej på bagagebæreren. Han er ligeglad med at folk griner af ham.

I 1916 rejste Jens over til sin moster i København og blev optaget på Statens Tegnelærerkursus. Værnepligten blev aftjent, og et voksenliv i København begyndte.

link

link

link

link