Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Jens Søndergaards havmalerier

Jens Søndergaards fascination af naturkræfterne og lyset ved Bovbjerg, udtrykkes ofte på lærredet med stærke farver. Flere af hans malerier hedder "Mennesker ved havet", og det er netop et af hans store temaer - mennesket i naturen og naturen i mennesket.

Jens Jørgen Thorsen skrev disse ord om Jens Søndergaards motiver fra Bovbjerg:

Himlen er fuld af vejr, hele registret: tung og grå, let og diset, truende sort, evig dyb eller opbrud og kaos. Skyerne kan være tætte som vat og ruge uheldsvarslende, luftige som balloner, trukket i strimer af storm, eller de kan være oplyste som røg af vejret.Solen kan give et forklaret skær. Solnedgange kan være som ildebrande, hvor man griber sig selv i at se på ildens magiske skønhed, trods det at det måske er ens dyrebareste ting, der brænder. Der er altid mennesker på brinken, et samvær af silhuetter, talende eller tavse. Menneskene kommer ludende op på klinten, står og kigger, skutter sig for vinden. Eller de går tungt nede til møde med elementerne.” (Jens Jørgen Thorsen: Kunst nr. 7 1955)

Nedenstående maleri er i klar modsætning til udsnittet øverst på siden. Motivet er solnedgang ved Bovbjerg, det er sommer, skræntens buede, uregelmæssige linier træder frem og bryder havets og Mennesker ved havet 1951-52himlens rene linier. Der er mennesker på skrænten, i fokus i nederste højre hjørne ses en kvinde i stor størrelse. Bag hende ligeledes i forgrunden spiller en mand på fløjte. I nederste venstre hjørne ses overkroppen og hovedet af en mand, en på den tid meget modig og usædvanlig beskæring af motivet. De store figurer, der er beskåret i forgrunden, trækker dels motivet helt frem til beskueren, og er dels med til i forhold til de mindre figurer på skrænten og på stranden at skabe dybde i maleriet.
Ned gennem maleriets midterakse ser vi en citrongul sol, så gul at man tror, det er ikke muligt. Men sådanne farver kan solnedgangen ved Bovbjerg godt have i august måned. I en bred stribe spejles solen i havet. Inde på stranden danser en gruppe nøgne mennesker i solens sidste stråler. Billedet handler om solen - den livgivende sol, der får mennesker til at danse og sanse. Fløjtespilleren står bag sin kvinde og spiller naturens toner. Dette understreges af den buede horisontlinie, der efterlader et indtryk af universalitet og evighed.