Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Skolernes kulturdag

Bag kulisserne

Jens Søndergaards Museum er en afdeling til Lemvig Museum, der er et statsanerkendt Museum. Dvs. at vi er forpligtet i forhold til museumsloven.

Udover det almindelige arbejde med at passe udstillingen, betjene gæsterne og formidle samlingen, har vi travlt med arrangementer, foredrag, lave hjemmeside, deltage i turist- og kultursamarbejde, deltage i kurser etc.

Det ovenstående foto er fra Jens Søndergaards Museums deltagelse i Kulturfestival Vinden i 2003. Godt 200 5. klasseelever fra hele amtet var inviteret til Bovbjerg, hvor museet bl.a arrangerede kunstprojekt ved havet.

Undervisningsmateriale til temaet "Vinden" kan downloades.