Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Jens Søndergaard 1895 – 1957

Den 4/10 1895 fødtes Jens Søndergaard i Øster Assels på Sydmors.

År 1900 flyttede familien til Hurup: Faderen ernærede sig først som malermester. Senere blev han marskandiser og herreekviperingshandler og til sidst cykelhandler og fabrikant af bagagebærere.

Ca. 1910 kom Jens Søndergaard i lære som maler først i Vestervig, dette læreforhold blev afbrudt. Han fuldførte istedet uddannelsen hos farbroderen, malermester Jeppe Søndergaard, Hurup. Efter sigende var Jens Søndergaard en ung mand fuld af narrestreger og lidt for godt humør.

I 1916 rejste Jens Søndergaard over til sin moster i København og blev optaget på Statens Tegnelærerkursus. Kurset blev ikke fuldført.

Fra 1917-19 var Jens Søndergaard inde som soldat. Derefter bosatte han sig i København, hvor han kort tid efter blev optaget på Kunstakademiet.

På Kunstakademiet 1919-20 Studierne på kunstakademiet varede kun 3 måneder 1919-20, hvilket han har beskrevet med følgende ord: ”det miljø jeg kom fra, kunne ikke trives der, jeg var uhyggelig egenrådig og selvbevidst dengang”. Derudover har han udtalt, at akademitiden ikke havde direkte betydning for hans malerkunst, men at kammeratskabet fra dengang betød meget for ham.

De første år herefter ernærede han sig som malersvend i København om vinteren og malede billeder i Hurup om sommeren. Denne rytme fastholdt han sidenhen, vintrene i København og somrene i Nordvestjylland, indimellem var han dog også på udlandsrejser.

Efteråret 1919 fik han optaget 2 malerier på Den Frie, og det beskev han således:
”endelig efter 8 dages venten kom brevet; to billeder optaget, jeg var nær ved at dø af lykke, nu var verden min, min fattige og triste kvist blev skøn og pragtfuld.

1922 Sit egentlige gennembrud fik Søndergaard i 1922 på Kunstnernes Efterårsudstilling 27 år gammel.

I 1926 blev Søndergaard inviteret til at udstille som gæst på Grønningen på forslag af Harald Giersing, efter at Leo Swane havde vist ham nogle af Søndergaards billeder.

Fra 1928 og indtil sin død var han medlem af Grønningen.

Grønningen: Kunstnersammenslutning, der opstod efter en krise mellem de unge og en overvægt af ældre medlemmer af Den Frie Udstilling i 1915. Opgøret blev ledet af Harald Giersing. De fleste af de unge havde været en tur omkring Paris og oplevet det nyeste – fauvismen (de vilde, Matisse) og kubismen (Picasso), men også den veletablerede impressionisme, blev basis for sammenslutningen.

I mellemtiden blev Jens Søndergaard gift med Thora, datter af en vaskeriejer fra København. Det skete i 1921.

I 1930 købte Jens Søndergaard huset her og byggede løbende til, til huset havde den størrelse, det har i dag. Han var selv med til at forberede huset til museum. Det var her, han ville huskes, og det var hans ønske, at publikum skulle se malerierne i de omgivelser, der var til så stor inspiration.
Museets samling er ikke kun det bedste af hans produktion, hvilket han ønskede, men simpelthen hvad der stod i huset, da han døde. Derfor virker nogle malerier skitseagtige og ufærdige,

I 1931 modtog Jens Søndergaard Eckersberg-medaljen.

1945 fyldte Jens Søndergaard 50 år. I et fødselsdagsinterview udtalte Jens Søndergaard: ”Jeg higer efter en mandfolkekunst i slægt med Tøger Larsens og Nis Petersens digte, som jeg læser gang på gang, og som for mig rummer en uudtømmelig rigdomskilde. Men jeg bryder mig ikke om at være litterær i mit maleri. Det er farvens kraft, der for mig er det afgørende. Jeg ville være tilfreds, om jeg kunne nå til, med større frigjorthed at vende ryggen til motivet. Det er dette, der er min længsel".

I 1946 tildeltes Jens Søndergaard Thorvaldsen-medaljen.

Og endelig i 1956 modtog Jens Søndergaard som den første dansker Guggenheim-prisen.

Den 21.maj 1957 døde Jens Søndergaard efter 1 års sygdom.

Kilder:
Jens Søndergaard af Gertrud Købke Sutton; Borgen 1996
Thylands maler Jens Søndergaard, red. Villy Dall; Kolby 1992