Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Litteratur om Jens Søndergaard


Jytte Nielsen et al.: "Jens Søndergaards Thy - på Thisted Bibliotek", Museum Thy 2014

"Pastorale - om maleren Jens Søndergaard" Udstillingskatalog, Museum Sønderjylland 2009

Jytte Nielsen, ”Jens Søndergaard og landet mod Nordvest”, Museet for Thy og Vester Han Herred 2003

Gertrud Købke Sutton, ”Jens Søndergaard” Borgen 1996

”Mennesket i Jens Søndergaards kunst” Udstillingshæfte, Museet for Religiøs Kunst 1995

Grete Zahle, ”Himlens spejl – Et hundrede tegninger og akvareller af Jens Søndergaard” RHODOS 1994

Grete Zahle, "Jens Søndergaard - Akvareller og tegninger", Den Kongelige Kobberstiksamling 1981

Grete Zahle, "Venskabets gave - 12 akvareller af Jens Søndergaard, RHODOS 1981

Henry Bailum, ”Jens Søndergaard og hans venner” 1962

Flemming Madsen & Jørgen Sanvad, ”Jens Søndergaard” Gads Forlag 1957

Flemming Madsen, ”Jens Søndergaard – en portrætskitse” 1957

Leo Swane, "Jens Søndergaard" i 'Vor Tids Kunst' nr. 7., 1931