Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Registrant

Liste over samlingen på Jens Søndergaards Museum ligger som pdf-fil (44kb).
Udarbejdet maj 1998/ED, data tilføjet februar 1999/ED, HK, MI

Listen bygger på en fortegnelse, dateret 6. juli 1957 og udarbejdet i forbindelse med registrering og vurdering af samlingen på JSM. Tilstede ved registreringen var taksator Orla Nielsen, Nordre Birks Skifteret, fru Thora Søndergaard og frk. Søndergaard, sognerådsformand Charles Hansen, Vandborg, og landsretssagfører Brodersen, Lemvig.