Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Museets samling

Det var Jens Søndergaards tanke, at museets samling skulle være det bedste af hans produktion; men da han døde uventet tidligt, består den hovedsagelig, af hvad der stod i huset ved hans død. Der er hovedværker iblandt, men vi har også et nybegyndt lærred og hans malergrej stående. Hermed har vi mulighed for at give et indblik i hans maleproces.

Under restaureringen i 1993-94 fandt man ca. 150 tegninger og akvareller i huset. De er nu restaurerede og vises ved særudstillinger.

Til samlingen er yderligere kommet 2 store værker, oprindelig doneret af Jens Søndergaard til Ferring Skole. Da skolen i Ferring blev lukket kom malerierne til Klinkby skole. De er nu, efter endt restaurering, tilbage i Ferring.