Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Skolebesøg

Skoler er meget velkomne på Jens Søndergaards Museum og undervisning udføres af museets faste formidlere. Undervisningen har fokus på Jens Søndergaards liv, karriere og kunst. Det er en god idé at ringe i forvejen, så vi kan aftale de forskellige detaljer i forbindelse med besøget. Indholdet tilpasses den enkelte klasse så godt som muligt. I tilknytning til undervisningen tilbyder museet materialer og vejledning i skitsetegning.
Museets placering på Bovbjerg giver god mulighed for at kombinere kunstoplevelsen med en naturoplevelse, ved først at se malerierne og bagefter de steder de er malet - eller omvendt.

Priser for skoler

Undervisning/omvisning: 300 kr. 
Entré for personer over 18 år: 20 kr. (grupperabat)
Åbning uden for almindelig åbningstid (aftener og weekender): 500 kr.
Undervisning/omvisning uden for almindelig åbningstid (aftener og weekender): 500 kr.

Besøg og undervisning er gratis for folkeskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og seminariet i Lemvig Kommune.
Besøget kan tilrettelægges uden for den egentlige åbningstid.
Kontakt Jens Søndergaards Museum for at aftale besøg på tlf.: 97895254 eller e-mail: jsm@nypost.dk

Undervisningsmateriale

Jens Søndergaards Museum har udviklet et undervisningsmateriale til mellemtrinnet. Der er en elevdel og en lærervejledning. Hent lærervejledningen her.
Materiet gør det muligt at arbejde med Jens Søndergaards kunst, selvom der ikke er mulighed for at besøge museet. Materialet kan selvfølgelig også bruges i forbindelse med et besøg på museet, hvor elverne kan opleve de originale malerier frem for affotograferinger.

Hent undervisningsmaterialet her: